Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAI LẬY
12/01/2022

Ngày 16 tháng 8 năm 2021 Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 ban hành quyết định số 3024/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Nhiệm vụ và hoạt động của Tổ công nghệ:

Là đầu mối phối hợp với Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của tỉnh và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19.

Tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; huy động cán bộ công nghệ thông tin phụ trách cho từng xã để kịp thời hướng dẫn, hổ trợ kỹ thuật khi triển khai các giải pháp, phần mềm hổ trợ phòng, chống dịch Covid-19 mà tỉnh đã triển khai, gồm: Quét mã QR Code vào, ra cơ quan, doanh nghiệp (Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách); bản đồ thông tin dịch tễ, phần mềm quản lý Y tế cơ sở, phần mềm quản lý xét nghiệm (Viễn thông Tiền Giang phụ trách); phần mềm quản lý cách ly Y tế tại nhà và phần mềm quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19 (Viettel Tiền Giang phụ trách),...

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tham mưu báo cáo định kỳ theo tháng hoặc đột xuất về số liệu và tình hình sử dụng, ứng dụng các phần mềm phục vụ phòng, chống Covid-19 về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện các công việc có liên quan theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

(Đính kèm quyết định số 3024/QĐ-BCĐ ngày 16 tháng 8 năm 2021 của BCĐ phòng, chống dịch covid-19)./.

                                                                                          Võ Thị Thùy Vân-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos