Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TTYT HUYỆN CAI LẬY NĂM 2022
04/01/2022

Nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 31/12/2021 tại Hội trường Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cai Lậy đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022.

Ảnh: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động TTYT huyện Cai Lậy năm 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thanh -Giám đốc TTYT và 56 viên chức, người lao động thuộc TTYT huyện Cai Lậy. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: ông Nguyễn Văn Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc TTYT; ông Mai Văn Mãi - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc , Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT và bà Mai Thị He – Phó Trưởng trạm Y tế xã Cẩm Sơn.

Ảnh: Đoàn chủ tịch Hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác tổng kết công tác y tế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan năm 2021, phương hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Báo cáo phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và  các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi bằng biểu quyết 100% ý kiến thống nhất./.

     Phạm Hoài Nam- Tổ Truyền thông GDSK TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos