Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CĐCS TTYT HUYỆN CAI LẬY THAM DỰ HỘI NGHỊ THỐNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6B/NQ-TLĐ
05/06/2020

CN Nguyễn Thị Hồng Nga phát biểu tham luận tại hội nghị

BS CKII Mai Văn Mãi nhận Giấy khen của CĐN Y tế

CN Nguyễn Thị Hồng Nga và CN Nguyễn Thị Xuyến nhận Giấy khen của CĐN Y tế

CĐCS TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos