Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CĐCS TTYT HUYỆN CAI LẬY TẬP HUẤN ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII
11/08/2020

Chiều ngày 04/8/2020, CĐCS TTYT huyện Cai Lậy đã tổ chức tập huấn  Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tham dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc CĐCS TTYT huyện Cai Lậy.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Văn Lĩnh - Phó Chủ tịch CĐCS, đã trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, đặc biệt là những điểm mới, bổ sung trong Điều lệ và giải đáp các ý kiến của các đại biểu tham dự tập huấn.

Đ/c Trần Văn Lĩnh - Phó Chủ tịch CĐCS, triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Trọng tâm là quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và CĐCS; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; quy định về cán bộ, bổ sung Ban chấp hành Công đoàn và các chức danh của Ban Chấp hành; khen thưởng, kỷ luật cán bộ Công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có 11 Chương, 35 Điều, tăng 1 Chương, giảm 10 Điều so với Điều lệ khóa XI với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Điều lệ quy định sửa chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”; chọn bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” làm bài hát truyền thống.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức mới về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn. Từ đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới./.

Đoàn Minh Thành - TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos