Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAI LẬY ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
11/08/2022

Những năm qua cải cách hành chính tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy luôn được Đảng ủy, BGĐ quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên nhằm xây dựng Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy ngày càng vững mạnh, dân chủ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của TTYT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hàng năm Trung tâm Y tế đều xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính, triển khai đồng bộ, hiệu quả Cải cách hành chính tại đơn vị tập trung vào 7 nội dung gồm: công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 Luôn chú trọng công tác tuyên truyền CCHC trong ngành Y tế, tạo điều kiện để mỗi viên chức học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng các phần mềm phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. Việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện cải cách hành chính cụ thể, kip thời đã giúp cho đơn vị hoạt động khoa học và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ y tế, trong giám định chi phí và thanh toán BHYT, góp phần tăng độ chính xác, hiệu quả trong quản lý nhà nước về BHYT cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử trong các đơn vị; Trung tâm Y tế thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến khám và điều trị. Niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính để mọi người dân được biết. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong quản lý điều hành, để giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh; các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện đã triển khai sử dụng phần mềm trong công tác khám chữa bệnh và liên thông thanh quyết toán BHYT. Luôn có nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh thực hiện các thủ tục hành chính khi đến khám và chữa bệnh.

Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm như: quản lý tiêm chủng; quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện... Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt văn hoá công sở, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ viên chức ngành Y tế để giảm phiền hà cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế của đơn vị khám và điều trị, giúp đơn vị hoạt động hiệu quả, góp phần cùng với ngành hoàn thành nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện và Sở Y tế giao.

Tiếp tục thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát cấp dưới để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai phạm góp phần đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính đi vào nề nếp xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh./.

Võ Thị Thùy Vân-Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

 

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos