Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAI LẬY THỰC HIỆN THU HÚT BÁC SĨ
19/04/2021

Vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là mối quan tâm của tất cả các ngành nghề trong xã hội. Đặc biệt là ngành Y tế, chất lượng y bác sĩ đang là mối quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hiện nay. Việc xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực cao kịp thời là hết sức cần thiết.

Thực hiện theo Nghị quyết  số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang. Căn cứ nhu cầu thu hút năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, Trung tâm Y tế đã thu hút tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc 01 vị trí Bác sĩ đa khoa từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 là ông Phan Duy Thức, sinh năm 1995. Ông Phan Duy Thức đã đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2, Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND nên được hưởng chính sách thu hút.

Bác sĩ Phan Duy Thức đang khám, chữa bệnh theo quy trình

Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy vẫn tiếp tục thực hiện thu hút thêm bác sĩ để có thêm nhiều nhân lực chất lượng cao  phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân./.

                                                                       Võ Thị Thùy Vân-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos