Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THỰC HIỆN LIÊN THÔNG QUỐC GIA TRONG GỬI, NHẬN VĂN BẢN TRÊN VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ TẠI TTYT HUYỆN CAI LẬY
05/04/2021

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, thực hiện theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và công văn số 3553/SYT-VP của Sở Y tế ngày 08 tháng 09 năm 2020 của Sở Y tế Tiền Giang về việc Đăng ký chữ ký số cho lãnh đạo đơn vị. Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy nghiêm túc thực hiện chữ ký số cá nhân vào phê duyệt văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Để đảm bảo tính thống nhất và tuân theo một quy trình chặt chẽ từ các khâu: tiếp nhận, phân loại, chuyển giao, soạn thảo, trình ký hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng một cách linh hoạt và đồng bộ, Trung tâm Y tế đã tập huấn quy trình xử lý văn bản đi và văn bản theo Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính Phủ đến toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị.

Việc thực hiện liên thông quốc gia trong gửi, nhận văn bản trên Văn phòng điện tử sẽ tạo môi trường làm việc hiện đại, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc. Từ đó, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công tác trong việc quản lý văn bản và điều hành công việc./.

                                                                       Võ Thị Thùy Vân-TTYT Huyện Cai Lậy

                                                                  

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos