Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

HƯỚNG DẪN CÁCH LY TẠI NHÀ ĐỐI VỚI F1 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAI LẬY
19/10/2021

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19, đối tượng áp dụng là những người được xác định tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (gọi là F1).

*Điện thoại tư vấn: Bs Đặng Quốc Cường, Sđt: 0906201169

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos