Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÁC CHI BỘ SINH HOẠT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2020)
12/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy, về việc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Hướng dẫn số 24-HD/BTGHU ngày 09/01/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Cai Lậy về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý. Ngày 03/02/2020, 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy đã tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).

Tại mỗi chi bộ đã tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của Đảng ta qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt, 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy còn tuyên truyền kỷ niệm 52 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị  trong sạch vững mạnh”.

Qua buổi sinh hoạt mỗi cán bộ, đảng viên trong của từng chi bộ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công tác nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh cũng như góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh./.

Đoàn Minh Thành - TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos