Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng ủy TTYT huyện Cai Lậy tham dự hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019
09/09/2019

         Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 24/7/2019 của Huyện ủy Cai Lậy về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019, trong hai ngày 06-07/09/2019 Đảng bộ huyện Cai Lậy đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

          Mục đích của Hội thi lần này là tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2019; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Bác viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

          Đồng chí Ngô Thị Cẩm Tú đại diện cho Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy tham dự hội thi này với bài báo cáo về chủ đề “khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân tại khoa Nội-Nhi-Nhiễm thuộc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy”. Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và cao quý, ngoài nhiệm vụ được phân công tập thể khoa Nội-Nhi-Nhiễm luôn nêu cao tinh thần thái độ phục vụ, xem người bệnh là người thân của mình, luôn thực hiện  tốt 12 Điều Y đức và thực hiện 6 biết (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết giải thích, biết xin lỗi), 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) và 4 xin (xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi, xin phép) vào trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Với sự cố gắng hết mình đồng chí Ngô Thị Cẩm Tú đã chuẩn bị một cách công phu và hoàn thành tốt các nội dung thi.

Đồng chí Ngô Thị Cẩm Tú trình bày phần dự ​thi

Hình ảnh tổng kết Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019

          Qua việc tham gia hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung và tuyên truyền việc thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng; tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Đoàn Minh Thành-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos