Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

ĐẢNG BỘ TTYT HUYỆN CAI LẬY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
26/04/2021

Lúc 14 giờ, ngày 23/4/2021, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thực, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Về phía Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy có các đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT; đồng chí Ngô Văn Năm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc TTYT và cùng với các đảng viên của 04 chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo Phòng, Khoa và viên chức tiêu biểu của TTYT.     

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 05 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, Đảng ủy-BGĐ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên các cuộc họp lệ và qua văn phòng điện tử…gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay như mô hình “Chia sẽ khó khăn” và “Gương sáng trong lãnh đạo cơ quan”, với cách làm sáng tạo đã xuất hiện những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy đã thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới của Đảng bộ TTYT.

Vận dụng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong công việc được thể hiện qua 2 bài phát biểu tham luận về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ số 4 và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào công việc thực tế của khoa Kiểm soát bệnh tật với nội dung là “dự báo tình hình và giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh truyền nhiễm trên người trên địa bàn huyện”.

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động thi đua trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy đã khen thưởng cho 01 tập thể Chi bộ số 1 và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền của Trung tâm Y tế đã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới...; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ lao động tại đơn vị, để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân nhất là người dân tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ và kịp thời, qua đó ngày càng tạo được lòng tin trong Nhân dân. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, toàn thể CBVC và người lao động của đơn vị luôn có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành chức trách nhiệm vụ và phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ chung việc quản lý theo dõi cách ly tại nhà đối vời người về từ nước ngoài, từ vùng có dịch, người sau cách ly tập trung ở các địa phương khác.

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu lên các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục quán triệt Chỉ thị trong thời gian tới; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa để công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn. Cùng với đó, đề nghị tất cả các đảng viên, viên chức và người lao động  tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác, tiếp tục lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong cơ quan thông qua các hoạt động lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ trẻ trong thời gian tới. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các Đảng bộ, Chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng./.

Lê Văn Chẩn –UVBCH Đảng bộ, phụ trách Tuyên giáo

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos