Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 THUỘC TTYT HUYỆN CAI LẬY LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2019-2022
17/11/2019

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số: 92-KH/TU ngày 19/08/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang, Kế hoạch số: 83-KH/HU ngày 09/09/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy Cai Lậy về Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 19/09/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Y tế về việc Tổ chức Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy Lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ 2 - Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy tiến hành đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2022 lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/11/2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phượng thông qua chương trình Đại hội gồm nghi thức và chương trình đại hội để bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ 2 nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phượng thông qua chương trình Đại hội

Đại hội có sự tham dự đồng chí Mai Văn Mãi, Phó Bí thư Đảng bộ, PGĐ TTYT huyện Cai Lậy, tham gia Đoàn Chủ tịch để lãnh đạo Đại hội.

Đồng chí Mai Văn Mãi, Phó Bí thư Đảng bộ

Đoàn Chủ tịch, thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Căn cứ Điều 11, Chương II của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo thông báo triệu tập của Chi uỷ Chi bộ 2 Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy thì tổng số đảng viên của Chi bộ là 11 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Bí thư và 10 đảng viên, (có 05 nữ), so với thư triệu tập đạt:100%. 

Đồng chí Trương Thanh Sơn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Chẩn, Bí thư Chi bộ 2 Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động thời gian qua của Chi ủy.

Đồng chí Lê Văn Chẩn, Bí thư Chi bộ 2 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi thông qua Dự thảo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cai Lậy diễn ra vô cùng phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng với sự nổ lực của ngành y tế đã hạn chế được dịch bệnh xảy ra. Nhằm đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cai Lậy trong thời gian qua. Đồng chí Huỳnh Thị Phí, Đảng viên, nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật phát biểu tham luận về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cai Lậy năm 2019.

Đồng chí Huỳnh Thị Phí, phát biểu tham luận về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cai Lậy năm 2019

Một trong những công việc chính của Đại hội là công tác bầu cử Chi ủy Chi bộ; Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Mai Văn Mãi, Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy triển khai quán triệt, nội dung hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Mai Văn Mãi, Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy triển khai quán triệt, nội dung hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

                                                       

Đảng viên Chi bộ 2 tiến hành bỏ phiếu

Công tác nhân sự: Chi bộ đã thực hiện rất chặt chẽ, đúng quy trình, khi thực hiện xong báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy TTYT khi có ý kiến chỉ đạo; Chi bộ mới thực hiện tiếp và vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể Chi bộ 2, công tâm, khách quan trong việc giới thiệu nhân sự để bầu vào Chi ủy khóa mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số: 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số: 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Kế hoạch số: 83-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy; Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 19/09/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Y tế.

Kết quả, Đại hội Chi bộ 2 Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 -2022 đã bầu ra Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ như sau:

1. Chi ủy viên Chi bộ:

- Đồng chí Lê Văn Chẩn;

- Đồng chí Nguyễn Văn Lợi;

- Đồng chí Nguyễn Hồng Phượng.

2. Bí thư Chi Bộ: đồng chí Lê Văn Chẩn.

3. Phó Bí thư Chi Bộ: đồng chí Nguyễn Văn Lợi.

Đặc biệt, thành công của Đại hội là 100% đại biểu đã thống nhất Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 2 Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tập thể biểu quyết thống nhất Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ

Để đáp lại lòng tin yêu, sự tín nhiệm của các đồng chí đại biểu, không phụ lòng tin cậy của BTV Đảng ủy TTYT huyện Cai Lậy, của toàn thể cán bộ đảng viên và CNVC TTYT huyện Cai Lậy. Đồng chí Lê Văn Chẩn, thay mặt Chi ủy Chi bộ 2 TTYT huyện Cai Lậy, nhiệm kỳ 2019-2022 hứa hẹn trước Đại hội

Chi ủy Chi bộ 2 TTYT huyện Cai Lậy, nhiệm kỳ 2019-2022 hứa hẹn trước Đại hội

Tập thể Chi bộ số 2 thuộc Đảng ủy TTYT huyện Cai Lậy

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đảng viên Chi bộ 2 TTYT huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2019-2022 đã hoàn thành Chương trình, nội dung, kế hoạch làm việc đúng theo tinh thần Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số: 92-KH/TU ngày 19/08/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang, Kế hoạch số: 83-KH/HU ngày 09/09/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy Cai Lậy về Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 19/09/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Y tế về việc Tổ chức Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy Lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025./.

BS Lê Văn Chẩn-YS Lê Vũ Bình (TTYT huyện Cai Lậy)

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos